Habemus Papam!

მარცელინი

მარცელინი
(296 წლის 30 ივნისი – 304 წლის 1 აპრილი)

კათოლიკური ეკლესიის მეთაურია რომის პაპი. იტალიური ტერმინი “Papa” მომდინარეობს ლათინური “Papa”-საგან, რომელიც, თავის მხრივ, ბერძნული სიტყვა “Papas” გალათინურებული ვარიანტია და ნიშნავს “მამას”. მარცელინი (3-4 სს.) იყო პირველი რომაელი ეპისკოპოსი, რომელმაც თავის თავს “პაპი” უწოდა.

მე-11 საუკუნიდან “პაპი”-ს ტიტულის ტარების უფლება მხოლოდ რომის ეპისკოპოსს მისცეს. თუმცა, კათოლიკურ საეკლესიო სამართალში მიღებული ოფიციალური სიტყვა “პაპი”-ს ნაცვლად რომის პონტიფექსს (Romanus Pontifex) ანუ რომის ქურუმს ან უზენაეს ქურუმს იყენებენ. ეს გამოთქმა პაპის ორ მნიშვნელობას გამოხატავს: ერთი, რომ იგი არის რომის ეპისკოპოსი და მეორე, იმავდროულად “პონტიფექსიც” ე.ი. სრულიად კათოლიკური ეკლესიის ქურუმი ანუ მეთაური.

თავდაპირველად, რომის ეპისკოპოსებს ხალხი და სამღვდელოება ირჩევდა. ამის შემდეგ არჩეული ეკურთხებოდა ეპსკოპოსად.  უკვე მე-5 საუკუნეში დაიწყო რომის ეპისკოპოსის არჩევნებში საერო პირების ზემოქმედება. მოგვიანებით იგი მხოლოდ სამღვდელოების პრეროგატივა გახდა. კერძოდ, მე-14 საუკუნის ბოლოს გადაწყვიტეს, რომ, ეპისკოპოსის არჩევის უფლება გადაეცათ რომის სამღვდელოების ელიტისათვის, ანუ კარდინალთა კოლეგიისათვის. დაუშვებელი იყო გარედან ნებისმიერი სახით ჩარევა. სწორედ ამ დროიდან გამკაცრდა საარჩევნო პროცედურისადმი მოთხოვნა, რაც შემდეგმა გარემოებამ განაპირობა:

 1268 წელს გარდაიცვალა პაპი კლიმენტ IV. კარდინალთა კოლეგიამ ორი წლისა და ცხრა თვის განმავლობაში ვერ შეძლო ახალი პაპის არჩევა. კარდინალთა ქცევით აღშფოთებულმა მორწმუნეებმა საფრანგეთის მეფის ფილიპე I რჩევით სასახლის ოთახში (ლათ. “კონ კლავე”) გასაღებით ჩაკეტეს მღვდელმთავრები და გააფრთხილეს, რომ ისინი იქ დარჩებოდნენ იქამდე, ვიდრე ახალ პაპს აირჩევდნენ. ზამთარი იყო. სიცივემ და შიმშილმა კარდინალები აიძულა შეთანხმებულიყვნენ და რომის პაპად გრიგოლX აირჩიეს.  იმისათვის, რომ მომავალში კარდინალებს მალე აერჩიათ პაპი, სწორედ გრიგოლX 1274 წელს გამოსცა განსაკუთრებული კანონი კონკლავის (მოგვიანებით ასე ეწოდა გარე სამყაროსაგან თავისუფალ კარდინალთა კრებას, რომელიც ირჩევს პაპს) შესახებ, რომელიც მცირეოდენი შესწორებებით დღემდე მოქმედებს.

სიქსტეს კაპელა

სიქსტეს კაპელა

აღნიშნული კანონის თანახმად, კონკლავი პაპის გარდაცვალების მეათე დღეს უნდა მოიწვიონ. 10 დღე ეკლესია ვალდებულია დაიცვას გლოვა. კონკლავი უნდა შეიკრიბოს გარდაცვლილი პაპის რეზიდენციაში. თითოეულს დასვენებისათვის ცალკე ოთახი ეძლევა. თუ სამი დღის განმავლობაში ისინი არ აირჩევენ პაპს, მომდევნო ხუთი დღე კვების რაციონი ეზღუდებათ. თუ კიდევ არ იქნება პაპი არჩეული, კარდინალები მხოლოდ პურზე და წყალზე დარჩებიან მანამ სანამ არ აირჩევენ პაპს.

პაპის გარდაცვალებიდან პაპის არჩევამდე (ამ პერიოდს ეწოდება sade vacante – თავისუფალი ტახტი) პერიოდში ვატიკანში ჩინოვნიკთა მოღვაწეობა წყდება, მთავარი მოსამართლისა და კამერლენგოს (კარდინალთა კოლეგიის თავმჯდომარე) გარდა, ყველა ხელმძღვანელი ავტომატურად გათავისუფლებულად ითვლება.

პაპის არჩევა ხდება სამუდამოდ, სიკვდილამდე. თუმცა, მას გადადგომის უფლება აქვს. ეს კანონიკური კოდექსითაა გათვალისწინებული, მაგრამ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს თავად, ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე.

მე-16 საუკუნიდან პაპის არჩევნები ტარდება ვატიკანში, სამოციქულო სასახლის მარცხენა მხარეში, იქ სადაც არის მიქელანჯელოს მიერ მოხატული სიქსტეს კაპელა. კარდინალებიდან თითოეულს უფლება აქვს კონკლავზე აიყვანოს ორი თანაშემწე – ერთი სასულიერო და ერთი საერო პირი. თუ კი იგი ამას საჭიროებს. გარდა ამისა, პალატაში, სადაც მიმდინარეობს კონკლავის სხდომა, იმყოფება რამდენიმე ათეული მომსახურე პერსონალი – ოფიციანტები, მზარეულები და ა.შ. სულ დაახლოებით 300 კაცი.

როდესაც კონკლავის ყველა მონაწილე მოიყრის თავს კამერლენგო შესძახებს “Extra omnes!” (“ზედმეტებს ვთხოვთ გავიდნენ გარეთ”). შემდეგ ოთახი იკეტება. მკაცრად იკრძალება ნებისმიერი სახის ინფორმაციის წერილობით ან ზეპირი სახით გადაცემა. კარდინალებს გარე სამყაროსთან დაკავშირება შეუძლიათ მხოლო იმ მოწყობილობით, რომელსაც ეწოდება “რუოტა” (თვალი). ეს გახლავთ ხის რგოლი დახურული უჰრით. “რუოტა” კონსტრუირებულია იმგვარად, რომ კარის ორივე მხარეს მდგომ ადამიანებს ერთმანეთის დანახვა არ შეუძლიათ. მისი დანუშნულებაა კარდინალებისთვის ახალი პროდუქტების, ხილის, ბოსტნეულის და მედიკამენტების გადაცემა. რა საკვირველია, იკრძალება გაზეთის, რადიოს, ფოტო და ვიდეო კამერის მიწოდება. წესის დამრღვევი ისჯება ეკლესიიდან განკვეთით.

ახალი პაპის არჩევისათვის საჭიროა კონკლავში მონაწილე კარდინალთა ხმების 2/3 პლიუს 1. კენჭისყრის შემდეგ კარდინალთა თანდასწრებით ბიულეტენებს წვავენ. თუ კი ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, მაშინ ცეცხლმოკიდებულ ბიულეტენებს აყრიან ნედლ ჩალასა და ძნას, შედეგად საკვამურიდან ამოვა შავი კვამლი (“სფუმატა”). თუ არჩევნები ერთ-ერთი კანდიდატის გამარჯვებით დამთავრდა, მაშინ ბიულეტენებს თეთრი ჩალით წვავენ. საკმამურიდანაც შესაბამისად თეთრი კვამლი ამოვა, რაც იმის მაუწყებელია რომ კარდინალები შეთანხმდნენ და კათოლიკურ ეკლესიის ახალი მეთაურის სახელიც მალე იქნება ცნობილი.

არჩეული პაპი იცვლის ნათლობის სახელს და ახალ სახელს იღებს. მას შეუძლია

ფრანცისკ I

ფრანცისკ I

ნებისმიერი თავისი წინამორბედის ან სრულიად სხვა სახელი აირჩიოს. მაგალითად: 2013 წლის მარტში კარდინალთა გადაწყვეტილებით კათოლიკური ეკლესიის წინამძღოლი გახდა არგენტინელი, ბუენოს აირესის არქიეპისკოპოსი ხორხე მარიო ბერგოლიო, რომელმაც დაირქვა ფრანცისკ I. პაპის ტანსაცმლით შემოსვის შემდეგ ყველა კარდინალი გამოდის სამოციქულო სასახლის აივანზე, საიდანაც კამერლენგო აცხადებს ახალი პაპის სახელს: “გაუწყებთ თქვენ საამურ ცნობას – ჩვენ გვყავს პაპი (ესა და ეს)”  (“Nutio vobis gaudium magnum – Habemus Papam!”).

საეკლესიო კანონის თანახმად, პაპი უნდა იყოს მხოლოდ მამაკაცი. ამ მხრივ საინტერესოა ერთი შემთხვევა: მე-9 საუკუნეში პაპის ტახტი 2 წელი და 7 თვე ეკავა ინგლისელ ქალს იონას, ნახევრად ლეგენდარულ ნახევრად ისტორიულ პიროვნებას.

საეკლესიო ისტორიკოსების მტკიცებით, 266 პაპიდან დაახლოებით 200 იყო იტალიელი. დანარჩენებიდან ყველაზე მეტჯერ: გერმანელი 8,  ბერძენი და ფრანგი 7-7. ასევე:  ესპანელი 2, პორტუგალიელი, ინგლისელი, პოლონელი, ჰოლანდიელი, აფრიკელი და ახლა უკვე არგენტინელი თითო-თითო.

ძველი ტრადიციის თანახმად, რომის პაპი მრავალ მნიშვნელოვან ტიტულს ფლობს: “რომის ეპისკოპოსი”, “იესო ქრისტეს ნაცვალი (ვიაკრი)”, “მოციქულთა მთავრების მემკვიდრე”, “დასავლეთის პატრიარქი”, “იტალიის პრიმასი”, “რომის პროვინციების არქიეპისკოპოსი და მეტროპოლიტი”, “ქალაქ-სახელმწიფო ვატიკანის სუვერენი” და ასე შემდეგ.

იშვიათი ღვთისმსახურების (კორონაცია, დიდი საეკლესიო დღესასწაულები და ა.შ.) დროს პაპები იხურავენ თავსაბურავს – ტიარას, რომელსაც ზვიგენისმაგვარი ჩაფხუტის ფორმა აქვს. ტიარას ოქროს სამი დიადემა ამშვენებს და პაპის უზენაესობის, საერო და სასულიერო ძალაუფლებას გამოხატავს სიმბოლურად.

პაპი თავის ხელისუფლებას ახორციელებს მთელი რიგი დაწესებულებების მეშვეობით, რომელსაც პაპის კურია ეწოდება. კურია ქმნის კონგრეგაციებს, ტრიბუნალებს, სამდივნოებს, საბჭოებს, კომისიებს, ბიუროებს, მმართველობებს, ვატიკანის სამოქალაქო საგუბერნატოროს. კურიის მთავარი დაწესებულებაა სახელმწიფო სამდივნო  (ფაქტობრივად, ვატიკანის მთავრობა), რომლის მეთაურია კარდინალ-გამგებელი ანუ პარდონე.

რომის კურიის გარდა პაპთან არსებობს ორი სათათბირო ორგანო: კარდინალთა კოლეგია (140-ზე მეტი კარდინალი) და პაპის საკონსულტაციო სტრუქტურა – ეპისკოპოსთა სინოდი (მასში შედიან ეროვნულ საეპისკოპოსთა და საერთაშორისო კათოლიკური ორგანიზაციების წარმომადგენლები. სინოდს იწვევენ პაპის ინიციატივით. იგი გადაწყვეტილებებს იღებს ხმების 2/3-ით და ძალაში შედის მხოლოდ პაპის დამტკიცების შემდეგ.

პაპის მუდმივი რეზიდენცია მდებარეობს ქალაქ რომის ცენტრში, დამოუკიდებელ ქალქ-სახელმწიფო ვატიკანში. ტრაპეციის ფორმის ეს ტერიტორია რომელიც 44 ჰექტარს შეადგენს, პაპ პიუს XI აჩუქა იტალიის მთავრობის ხელმძღვანელმა ბენიტო მუსოლინიმ 1929 წელს.

Vatican-Beautiful1-572x322ვატიკანის ტერიტორიაზე არსებული წმინდა პეტრეს ტაძარი (არქიტექტორი: დ. ფონტანა XVI ს.) დაახლოებით 10 000 კაცს იტევს. შენდებოდა 100 წლის მანძილზე. მშენებლობაში მონაწილეობდნენ ბერნინი, მიქელანჯელო, რაფაელი. ტაძარს აკრავს წმინდა პეტრეს მოედანი, რომელსაც შემოვლებული აქვს ბერნინის ცნობილი კოლონადა 280 სვეტისაგან, რომელიც მორთულია 164 ქანდაკებით. ტაძრის გარსშემორტყმული აპოსტოლიკური სასახლე 5.5 ჰექტარს იკავებს და მოიცავს: 3 000 ოთახს, 8 საპარადო და 200 ჩვეულებრივ კიბეს, 200 ეზოს. პაპის პირადი პალატა (19 ოთახი)სასახლის მეორე სართულზეა. იქვეა სიქსტეს კაპელაც.

ვატიკანში მცხოვრები ადამიანების 60% მამაკაცები შეადგენენ. სახელმწიფო ენა იტალიურია, ხოლო ოფიციალური აქტები ლათინურ ენაზე იწერება. ვატიკანს უმდიდრესი არქივი და ბიბლიოთეკა გააჩნია, რომელშიც დაცულია უძველესი ხელნაწერები და 800 ათასი წიგნი. იმ თაროების საერთო სიგრძე სადაც საიდუმლო არქივია განლაგებული 50 კმ შეადგენს. არქივში მუშაობის უფლება მხოლოდ ვატიკანთან დიპლომატიური ურთიერთობის მქონე სახელმწიფოთა მოქალაქეებს აქვთ (ანუ საქართველოს მოქალაქეებსაც).

ვატიკანს გააჩნია ოფიციალური სახელმწიფო დროშა, გერბი, ჰიმნი (მუსიკა ეკუთვნის ფრანგ კომპოზიტორს შარლ გუნოს), ფოსტა, რკინიგზა (სიგრძე 850 მეტრი), რადიო (გადაცემებს აწარმოებს 34 ენაზე), ტელეცენტრი, გაზეთი – “ოსსერატორე რომანო” (70 000 ტირაჟით, ყოველკვირეული დანამატით ფრანგულ, ინგლისურ, ესპანურ, პორტუგალიურ, გერმანულ და პოლონურ ენებზე, ჰყავს თავისი შვეიცარიული გვარდია (დაცვა) 100-მდე ჯარისკაცი, რომლებიც მიქელანჯელოს ესკიზით შეკერილი ყვითელ-წითელ-ლურჯ ფერების სპეციალურ ტანსაცმელში არიან გამოწყობილი.

პაპის მანქანა შავი ფერის მერსედესია ნომრით SCV-1 (Stata della Citta del Vaticano – ქალაქ-სახელმწიფო ვატიკანი). ვატიკანის ჩინოვნიკთა სამუშაო დღე ხანმოკლეა (9:00-13:00). შაბათ-კვირას და დღესასწაულებზე ისინი ისვენებენ. ვატიკანს მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანასთან აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა და მათ შორის 1992 წლიდან საქართველოსთან.

Advertisements

ეს საინტერესოა …

ზედმეტი მიკიბვ-მოკიბვის გარეშე გეტყვით რომ ეს გახლავთ შემეცნებით-გასართობი პოსტი სადაც თქვენთვის საინტერესო ფაქტებსა და დეტალებს ამოიკითხავთ.

1. პრინცი ჩარლზი და პრინცი უილიამი არასოდეს მგზავრობენ ერთი და იმავე თვითმფრინავით. გაუთვალისწინებელი ტრაგიკული შემთხვევისას ერთ-ერთი მაინც რომ ცოცხალი გადარჩეს. სიფრთხილეს თავი არ სტკივაო ხომ გაგიგიათ?!

2. ადამიანებო, თქვენი ორგანიზმი ერთ წამში ქმნის და კლავს 15 მილიონ წითელ უჯრედს.

3. არ ვიცი რამდენად დაკვირვებიხართ, მაგრამ გეტყვით, რომ საყოველთაოდ ცნობილ The Mona Liza-ს არ აქვს წარბები. რენესანსის დროინდელ ფლორენციაში მოდა იყო ამგვარი – წარბები უნდა გაგეპარსა.

 4. ლას-ვეგასში ყოველ 8 მოსახლეზე ერთი  სლოტ აპარატი მოდის. ცნობისთვის ლას-ვეგასის მოსახლეობა 606 656 ადამიანს შეადგენს.

5. ყოველდღე საშუალოდ 20 ბანკს ძარცვავენ და თითო ძარცვისას 2500 დოლარი მიაქვთ (ესეც საშუალოდ რასაკვირველია).

6. მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული სახელია მუჰამედი.

7. ისლანდიაში წასვლის მსურველთა საყურადღებოდ და არა მარტო მათთვის: ისლანდიაში, რესტორანში მომსახურების სანაცვლოდ ფულის ჩუქება ითვლება შეურაცხყოფად.

8.  მეცხრამეტე საუკუნემდე ციმბირში ჩაი გამოიყენებოდა როგორც ფული.

9. ბოინგ 747 იტევს 57 285 გალონ საწვავს. ცნობისთვის 1 გალონი = 3.78 ლიტრს

10. ერთი ვიოლინო შეიცავს 70 სხვადასხვა სახეობის ხის მასალას.

11. მსოფლიოში გამოცემული გაზეთების თითქმის ნახევარი მოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაზე.

12. პირველი პროდუქტი, რომელზეც გამოჩნდა შტრიხკოდი იყო ვრიგლის (Wrigley) საღეჭი რეზინი.  ვრიგლი დაბელმენტ ჯუსი ფრუთი – ხომ გახსოვთ?!

13. 24 საათიანი თვლის რეჟიმის შემთხვევაში 1 ტრილიონამდე დათვლას 31 688 წელი ესაჭიროება.

14. ტაფეფობია ნიშნავს ცოცხლად დამარხვის შიშს.  კლინოფობია – ეს არის საწოლის შიში.

15. მზე დედამიწაზე 330 330-ჯერ უფრო დიდია.

16. წინადადება ”The quick brown fox jumps over a lazy dog” (მოხერხებული ყავისფერი მელა ზარმაც ძაღლს (გადა)ახტება) იყენებს ინგლისური ანბანის ყველა ასობგერას. ანალოგიური პრინციპის გათვალისწინებით  შედგენილი ფრანგული წინადადება ასე იკითხება Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume (მიართვით ეს ვისკი ქერა მოსამართლეს, რომელიც ეწევა). ქართულში გვაქვს ჩვენ რამე მსგავსი წინადადება?

17. ერთ ღამეში თხუნელას შეუძლია 300 ფუტის სიგრძის გვირაბი გათხაროს                 (1 ფუტი=30.5 სანტიმეტრს).

18. 1796 წლამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობდა შტატი ფრანკლინი. დღესდღეობით ამ შტატის სახელწოდებაა ტენესი.

19. საშუალოდ ერთი ამერიკელი/კანადელი წელიწადში სვამს 600 ერთეულ გაზიან სასმელს.

20. თეთრ სახლში არსებული დანების, ჩანგლების და კოვზების საერთო რიცხვია  13092.

21. სპილო ერთ-ერთი იმ ძუძუმწოვართაგანია, რომელსაც არ შეუძლია ხტომა.

22. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოველწლიურად გამოიყენება 85 მილიონი ტონა ქაღალდი და იგზავნება 166 ტრილიონ 875 მილიონი E-mail.

23.  ბუ – ფრინველთა შორის ერთად ერთია, რომელსაც შეუძლია ლურჯი ფერის გარჩევა. 

უჩვეულო სასტუმროები

თანამედროვე მსოფლიოში უამრავი მაღალი დონის სასტუმროა, რომელიც მომხმარებელს სხვადასხვა სახის მომსახურებას სთავაზობს. ინტერნეტ საიტმა http://www.cnngo.com/ გამოაქვეყნა ღამის გასათევი არატიპური, ორიგინალური ადგილები, რომელთაგანაც თითოეულს თავისი უნიკალური მახასიათებლები გააჩნია.

1. Jules’ Undersea Lodge.
ეს გახლავთ სასტუმრო, რომელიც წყალქვეშ 6 მეტრის სიღრმეზეა მოწყობილი.  სასტუმრო ფლორიდაში მდებარეობს და აღჭურვილია საჭირო საყოფაცხოვრებო ტექნიკით – მაცივრით, მიკროტალღური ღუმელით. სასტუმროს აქვს საშხაპეები. მომსახურებაში შედის წყალქვეშა დაივინგი. არ მცოდნეებს შესაძლებლობა ეძლევათ დაეუფლონ კიდეც დაივინგს. ერთი ღამის გატარება ჟულის წყალქვეშა სასტუმროში 400 $ ღირს.

2. სასტუმრო Kakslauttanen მდებარეობს ფინეთში კეკონენის ეროვნული პარკის სიახლოვეს,  აივალოს აეროპორტიდან 35 წუთის დაშორებით. კომპლექსი წარმოადგენს მინის კაბინებს. კაბინები გარკვეული მანძილით არიან ერთმანეთისგან დაშორებულები და თითოეულს საკუთარი კერძო ბაღი გააჩნია. ზამთარში სასტუმროს მოსახურებაში შედის თევზსაჭერი ვიზიტები, თხილამურებით სრიალი. სათხილამურო ბილიკი 10 კილომეტრითაა დაშორებული, თუმცა, სასტუმროს საკუთარი ავტობუსი ემსახურება. დამსვენებლის სამოქმედო არეალი 180 კვ. კილომეტრს ითვლის. ზაფხულში შესაძლებელია ნავით სეირნობა, ლაშქრობების მოწყობა. სასტუმროს აქვს 2 ეგზოტიკური კერძების რესტორანი, საუნა და ტრადიციული ფინური რესტორანი. ერთი დღის საფასური აღნიშნულ მინის კაბინებში 300 ევრო.

 3. არც ლუქსი, არც ჯაკუზი, არც ვარსკვლავებიანი სასტუმროები, ეს გახლავთ მომთაბარე დასვენება იორდანიაში ბედუინების ბანაკში. საღამოობით, ცეცხლის გარშემო, ცოცხალი მუსიკით, პროზით და რა თქმა უნდა ძლიერი არაბული ყავით. ღამით კარავში მოსვენება მარგალიტებივით მოკაშკაშე უზარმაზარი ვარსკვლავების ქვეშ უდაბნოში გამეფებული დუმილის ფონზე. ერთი დღის გატარება მსგავს გარემოში 80 $ დაგიჯდებათ.

4.  ეს სასტუმრო – La Balade Des Gnomes, Belgium – ქმნის შთაბეჭდილებას რომ თქვენ ხართ მთვარეზე. ცხენის ფორმის შენობაში განთავსებულია ერთ და ორ ადგილიანი ნომრები, რომელთა კედლები და ჭერი მოციმციმე ვარსკვლავებითა და პლანეტებითაა დაფარული. ოთახები სხვადასხვა თემატიკისაა: ღვინის ოთახი, წყალქვეშა გემი, ტროას ცხენი… ერთი ნომრის საფასური 115 ევროდან იწყება.

 5. წყალქვეშა სასტუმრო Utter Inn შექმნილია შვედი მხატვრის მიკაელ გემბერგის მიერ.  2000 წლის ზაფხულის ყველაზე წვიმიან დღეს გაიხსნა და მალევე უამრავი ადამიანის დაინტერესება გამოიწვია.  სასტუმრო ყველანაირ რომანტიკულ წინაპირობას აკმაყოფილებს. წყლის ზედაპირზე  პატარა წითელი შენობას აქვს აბაზანა, ხოლო საძინებელი წყალქვეშ, სადაც ლუქის მეშვეობით ჩადიხართ. წყალქვეშა ოთახი გარკვეულწილად ქმნის აკვარიუმის ეფექტს, ოთხივე კედელი მინისაა. ერთი ღამით ეს წყალქვეშა სასტუმრო 333 $ ღირს.

უცნაური კანონები

ამერიკის შეერთებულ შტატებში სხვადასხვა უცნაური კანონი მოქმედებს. ზოგი მათგანის შექმნა კონკრეტულმა ფაქტმა, მოვლენამ თუ შემთხვევამ განაპირობა. არ გავაგრძელებ ბევრ საუბარს და გთავაზობთ რამდენიმე მათგანს:

1. ილინოისის შტატში მოქმედებს კანონი, რომლის მიხედვითაც ავტომობილს, რომელსაც ადამიანი მართავს აუცილებლად უნდა  ქონდეს საჭე.

2.  მაიამიში იკრძალება ცხოველის იმიტაცია.

3. ალასკის კანონის თანახმად,  თვითმფრინავიდან  ამერიკული ცხენ-ირენის ყურება  იკრძალება.

4. ტექსასის (გნებავთ ტეხასის -Texas) შტატში არალეგალურია სახლში ალიგატორის გაზრდა.

5. კალიფორნიის კანონი ქალს უკრძალავს საშინაო სამოსით ავტომობილის მართვას.

6. ძალიან მაგარი: არკანზასის შტატის კანონმდებლობიბით დასჯადია ამ შტატის სახელწოდების არასწორად გამოთქმა არკანზასის ტერიტორიაზე.

7. დასავლეთ ვირჟინიაში მხოლოდ ბავშვებს აქვთ  უფლება ატარონ საბავშვო ეტლი. (ჩვენ რომ ჭოჭინას ვუწოდებთ)

8. ოკლაჰომას შტატში ბეიზბოლის არც ერთ გუნდს აქვს უფლება ბურთი  გადააგდონ (გადააცილონ ) ბეიზბოლის მოედანს იქით.

9. ჯორჯიის შტატში დალაქს ფასების რეკლამირების უფლება არ აქვს. მაგალითად: ვერ გაუწევს პროპაგანდას რომ მასთან თმის შეჭრა ღირს 10 $.

10. კენტუკის შტატში მოქმედი კანონის თანახმად ადამიანი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ მაინც მიიღოს შხაპი. საინტერესოა როგორ ადგენენ ბოლოს როდის იყო ადამიანი აბაზანაში.

11. როდ აილენდში აკრძალულია ხიდიდან გადახტომა.

12. ძალიან მნიშვნელოვანი: ნიუ ჯერსიში კანონით ისჯება კვირას კომბოსტოს გაყიდვა.

13. ჩრდილოეთ კაროლინაში არალეგალურია კატებისა და ძაღლების ჩხუბი. ჩხუბის შემთხვევაში ალბათ ორივე გამტყუნდება. აქ არ ჭრის არგუმენტი – იმან დაიწყო 🙂

14. სინგაპურში აკრძალულია საღეჭი რეზინის ღეჭვა.

15. მასაჩუსეტში კანონსაწინააღმდეგოა პომიდვრის მოთავსება მოლუსკებთან ერთად.

16. ძალიან უცნაური: კალიფორმიაში  1925 წელს მიიღეს კანონი, რომლის თანახმადაც ცეკვის დროს რწევა დანაშაულია.

17. მისურის შტატში მამაკაცს აუცილებლად უნდა ქონდეს წვერის გაპარსვის ნებართვა.

18. ჯორჯიაში კანონით ისჯება ცრუ ჭორების გავრცელება.

19. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონი კრძალავს ერთდროულად 3000-ზე მეტი ცხვრის გავლას ჰოლივუდის ბულვარში.

20. მიჩიგანში, დაქორწინებულ წყვილს კანონი ავალდებულებს ერთად ცხოვრებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში დააპატიმრებენ ორივეს.

 

ლაგოდეხის ნაკრძალი

ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია საქართველოს უკიდურეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, ლაგოდეხის რაიონში მდებარეობს და განფენილია კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ კალთებზე. დაცული ტერიტორიის სიმაღლე ზღვის დონიდან 400-დან 3500 მეტრამდე მერყეობს. ლაგოდეხი საკმაოდ მდიდარი რაიონია – მევენახეობის, მეფუტკრეობის, მესაქონლეობის, მებოსტეობისა და მებაღეობის, რძისა და ზეთის წარმოებისთვის აქ ყველა პირობა არსებობს. ლაგოდეხს აქვს  კიდე ერთი სიმდიდრე – მისი ბუნება-ერთმანეთის მონაცვლე გასაოცარი რელიეფებით, იშვიათი მცენარეებითა და ნადირ-ფრინველით. სხვათაშორის ლაგოდეხის ნაკრძალის ფლორა და ფაუნა ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარია არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ მთელი კავკასიის მასშტაბით.

მცენარეების და ცხოველების მრავალფეროვნებით გამორჩეულმა ლაგოდეხის ნაკრძალმა ჯერ კიდევ მეცხრამეტე საუკუნეში მიიზიდა ბუნების მოყვარულები. ნაკრძალის პოპულარიზაციაში დიდი წვლილი მიუძღვის პოლონელ ნატურალისტს მლოკოსიევიჩს.  მისი ინიციატივით კავკასიური როჭო დამოუკიდებელ სახეობად აღიარეს და აღმომჩენის პატივსაცებად უწოდეს – Tetrao mlokosiewiczi.

როჭო

1903 წელს ლაგოდეხის ხეობა იჯარით გადაეცა თავად დემიდოვს. წესები, რომელიც რუსმა თავადმა მისთვის გადაცემულ მიწაზე დაამყარა მკაცრი იყო.  ტერიტორიაზე ნადირობის უფლება მხოლოდ დემიდოვის ოჯახის წევრებსა და მათ სტუმრებს ჰქონდათ. ნადირობა, ხის ჭრა, საქონლის ძოვება, თიბვა – ყველა დანარჩენისთვის აკრძალული იყო.

1912 წლიდან რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოებისა და მეცნიერებათა  აკადემიის შუამდგომლობით ლაგოდეხის ხეობა ნაკრძალად გამოცხადდა – აიკრძალა ხის ჭრა, ნადირობა და საქონლის ძოვება. ეს იყო პირველი ოფიციალური დაცული ტერიტორია საქართველოში.

1935 წელს ლაგოდეხის ნაკრძალლი გაფართოვდა და მას სალესავის ხევისა და ბნელი ხეობის მდინარეთა აუზებიმიუერთდა. 1945 წელს ნაკრძალს ალპური და სუბალპური იალაღებიც მიუერთეს. ამით ლაგოდეხის დაცულმა ტერიტორიამ საკმაოდ დიდი სივრცე მოიცვა. საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლო წლებში მისი ტერიტორია 17 818 ჰექტარს მოიცავდა. აქედან 12 146 ჰექტარი ტყით იყო დაფარული, 4 889 ჰექტარი მინდვრებსა და ალპურ იალაღებს ეკავათ, ხოლო კლდეებს – 539 ჰექტარი.

საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ, დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის პირველ წლებში, სამოქალაქო ომის და გამუკითხაობის დროს ნაკრძალის მდგომარეობა ძალიან დამძიმდა. დაცულ ტერიტორიაზე ავტომატური და სანადირო იარაღით აღჭურვილი ხალხის მასიურმა შეღწევამ სხვადასხვა ცხოველთა სახეობები კატასტროფის წინაშე დააყენა. მნიშვნელოვნად შემცირდა ჯიხვის, არჩვის, ირმის, დათვის, შვლის და გარეული ღორის რაოდენობა.

2003 წელს ლაგოდეხის ნაკრძალის ბაზაზე შეიქმნა ორი დაცული ტერიტორია: ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალი (22 266 ჰექტარი) და ლაგოდეხის აღკვეთილი (1 992 ჰექტარი). შედეგად, ლაგოდეხის ნაკრძალმა ბუნების დაცვის პარალელურად საგანმანათლებლო და რეკრეაციული ფუნქციები ც შეიძინა.

ფლორა და ფაუნა

ლაგოდეხის ფლორის 121 სახეობა კავკასიის, ხოლო 9 საქართველოს ენდემია. ეს იმას ნიშნავს,რომ აღნიშნული სახეობები მხოლოდ ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიისთვისაა დამახასიათებელი. ნაკრძალი ცნობილია ტყეებით, რომელთა დიდი ნაწილი ხელუხლებლადაა შემონახული. შეხვდებით წიფელს, რცხილას, ქართულ მუხას, შერეულ ფოთლოვან ტყეებს, ნეკერჩხალს, მაღალი მთის მუხას, არყის ხის ტყეს.

ნეკერჩხალი

ზღვის დონიდან დაახლოებით 2300 მეტრზე ტყის ზოლი არყნარით მთავრდება და ადგილს უთმობს მარადმწვანე დეკის ბუჩქნარს, რომელიც ლაგოდეხში დაახლოებით 2700 მეტრამდეა გავრცელებული.

ალპურ კლდეები ჯიხვისა და კავკასიური შურთხის სამფლობელოა. შედარებით დაბალ სიმაღლეზე ცხოვრობენ არჩვები. ბინადრობენ ასევე: მთის ანტილოპა, ირემი, გარეული ღორი, მურა დათვი, მგელი, მელა, ფოცხვერი (!), ტყისა და კლდის კვერნები და ტყის კატა.

ალპური იალაღების თავზე დალივლივებენ მთის არწივები, ბატკანძერები, ორბები. ნაკრძალში შეხვდებით: კირკიტებს, კაკაჩებს, რამდენიმე სახის ბუს, როჭოს, კაკბებს, პატარა წითელთავას, თეთრგულა შაშვებს, გრძელნისკარტა და წითელფრთიან კლდეცოციას, რამდენიმე სახეობის

კაკაბი

კოდალას, გუგულს, ყვითელგულა მოლაღურებს, წყლის შაშვებს, ხეცოციებს, ჭინჭრაქებს, წიფლიებს.

ლაგოდეხის ნაკრძალის ტერიტორიაზე შესაძლებელია სხვადასხვა ტურების ორგანიზება: ფრინველებზე დაკვირვება; სათავგადასავლო ლაშქრობები; ისტორულ-კულტურული ტურები; ტურები ფოტო მოყვარულთათვის; სამოყვარულო თევზაობა; კემპინგი  ღია ცის ქვეშ და კარვებში ღამის თევა.

ასევე შესაძლებელია სხვადასხვა ტურისტული მარშრუტების მოწყობა: 1.ლაგოდეხის ჩანჩქერი; 2.გურგენიანის ჩანჩქერი; 3.მაჭის ციხე; 4.შავი კლდეების ტბა.

p.s ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის მისამართი: ქ. ლაგოდეხი, დ.აღმაშენებლის ქ.№ 89.
ვებ-გვერდი: www.lagodekhipa.ge

4 სახარება, 4 მახარობელი და მათი სიმბოლოები

მახარობლები არიან ისინი, ვინც სახარება არა მარტო სიტყვით იქადაგეს, არამედ წერილობითაც გადმოგვცეს. ესენი გახლავან: მათე, მარკოზი, ლუკა და იოანე. მათე და იოანე 12 მოციქულთა შორის არიან, მარკოზი და ლუკა – 70 მოციქულთა შორის.

მათე – ალფეს ძე ლევი მებაჟე. მათე თვითონ მოიხსენებს თავს მებაჟედ. არსებობს მრავალი ვერსია იმასთან დაკავშირებით, თუ სად ქადაგებდა მათე. პირველი ვერსიით ის ქადაგებდა ეთიოპიასა და პართიაში. მეორე ვერსიით – სპარსეთსა და მიდიაში. წასვლის წინ მას იუდეველნი სთხოვდნენ დაეწერა ის, რასაც ქადაგებდა ანუ სახარება. აზრთა სხვადასხვაობა ასევე მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ერთი ვერსიით ის ეთიოპიაში კოცონზე დაწვით აწამეს. მეორე ვერსიის თანახმად, იგი თავისი სიკვდილით გარდაიცვალა. სახარება ქრისტეს ამაღლებიდან 8 წლის შემდეგ დაწერა, ებრაულ ენაზე – იუდეველებისთვის. მათე მახარობლის სიმბოლოა ფრთებიანი ყმაწვილი.

მარკოზი – მარკოზი 70 მოციულთა შორისაა. მისი სიმბოლოა ლომი. მარკოზი პეტრე  მოციქულის მოწაფე იყო. წმინდა პეტრეს იგი ისე უყვარდა, რომ თავის შვილს უწოდებდა. წმინდა მარკოზი თავის მასწავლებელს რომში გაყვა, სადაც დაწერა კიდეც სახარება.  სანამ ნაწერს რომაელ ქრისტიანებს ჩააბარებდა, მარკოზმა ის პეტრეს უჩვენა, რომელმაც თავის მხრივ სახარება შემდეგნაირად შეაფასა: ”ყოველივე ჭეშმარიტია და შეიძლება მისი რწმუნება”. პეტრემ მარკოზი საქადაგებლად აკვილიაში და ეგვიპტეში გააგზავნა. ალექსანდრიაში კი ის პირველი ეპისკოპოსი იყო.

მარკოზი წამებით მოკლეს. წარმართებმა ის წვეტიან ქვებზე ათრიეს. ბერძნებს მისი გვამის დაწვა უნდოდათ, მაგრამ მოხდა სასწაული: დაბნელდა და სეტყვა წამოვიდა. ბერძნებმა გვამი მიატოვეს, აღარ დაუწვავთ. მარკოზი გარდაიცვალა 25 აპრილს.

ლუკა – ლუკას სიმბოლოა ხარის თავი. წმინდა მახარებელი ლუკა წარმოშობით ებრაელი იყო. პავლე მოციქული მას მოიხსენიებს როგორც ექიმს. არსებობს მოსაზრება,რომ ლუკა დახელოვნებული მხატვარიც იყო.  იგი პავლე მოციქულის თანამგზავრი გახლდათ. მან ქრისტეს რჯული წარმართებთან იქადაგა. ააშენა ეკლესიები. კურნავდა სულით და ხორცით ტანჯულებს. არსებობს ასეთი მოსაზრება, რომ ლუკამ პირველად მარიამ ღვთისმშობლის სახე დახატა ყრმით ხელში. შემდეგ კიდევ ორი ნახატი ასევე ღვთისმშობლის და უჩვენა ყოვლად წმინდა ქალწულს, რომელმაც თურმე წარმოთქვა შემდეგი: ”ჩემგან შობილისა და ჩემი მადლი იყოს ამ ხატებთან”. ლუკა 80 წელს გადაცილებული წამებით აღესრულა.

იოანე მახარებელი – მისი სიმბოლოა არწივი. წმინდა იოანე მოციქული და მახარებელი იყო ძე ზებედესი. მას იესომ ”ქუხილის ძე” დაარქვა, რადგან იცოდა, რომ იგი ქუხილის მსგავსად ყველგან იღაღადებდა ქრისტეს სიტყვებს. საიდუმლო სერობისას წმინდა იოანე ყველაზე ახლოს იჯდა იესოსთან. ჯვარცმის დროს იოანემ არ დატოვა უფალი და იდგა მის ჯვართან მარიამის გვერდით. იესომ დაინახა რა აღნიშნული წარმოთქვა შემდეგი სიტყვები. მარიამს: ”აი ძე შენი”, ხოლო იოანეს:  ” აი დედა შენი”. ამის შემდეგ იოანე არ მოსცილებია და დედასავით ერთგულებდა ღვთისმშობელს. ღვთისმშობლის მიძინების შემდეგ იოანე საქადაგებლად აზიაში წავიდა. მას ბევრს აწამებდნენ ქრისტიანული მოძღვრების ქადაგებისთვის, მაგრამ ყოველი წამების შემდეგ ის მაინც ინარჩუნებდა სიცოცხლეს. როდესაც იოანემ 100 წელიწადს გადააბიჯა, მან მოწაფეებს ჯვრის ფორმის საფლავის ამოთხრა უბრძანა. შემდეგ მისი ცოცხლად ჩაშვება და საფლავის მიწით ამოვსება. მოწაფეებმაც დაკოცნეს მახარებელი და სრულიად დაფარეს მიწით. ეს რომ მისმა მიმდევრებმა გაიგეს მივიდნენ საფლავზე, ამოთხარეს, მაგრამ ვეღარაფერი ნახეს.

ყოველწელიწადს 8 მაისს გამოჩნდებოდა წმინდა მტვერი მის საფლავთან და მრავალს კურნავდა.

საინტერესო ფაქტები სამყაროდან

არ იქნება სიახლე თუ ვიტყვი, რომ საკმაოდ მრავალფეროვან  გარემოში ვცხოვრობთ. ჩვენ გარშემო უამრავი საინტერესო ფაქტი თუ მოვლენა მომხდარა, არსებობს და მომავაშიც საკმაოდ ბევრ სიახლეს შევიტყობთ. გთავაზობთ რამოდენიმე მათგანს.

1. არაბეთის ნახევარკუნძულზე ხარობს მცენარე, რომელსაც ”სიცოცხლის ყვავილს” ეძახიან. მის თესლს შეუძლია ადამიანს უმიზეზოდ სიცილი დააწყებინოს. შეტევა 30-35 წუთი გრძელდება, შემდეგ კი ადამიანს ეძინება. აღნიშნულ თესლს ადგილობრივი მოსახლეობა კბილის ტკივილის გასაყუჩებლად იყენებს.

2. ახალდაბადებული ჟირაფის სიმაღლე 183 სმ-ია. ზრდასრული მამრი ჟირაფი კი – 5 მეტრი და 80 სმ-ია, მდედრი – ოდნავ დაბალი – 5 მეტრი და 19 სანტიმეტრი. ჟირაფის კისერი 7 მალისაგან შედგება. ამდენივე კისრის მალა აქვს ადამიანს და ყველა ძუძუმწოვარს.

3. რომში არის ტიტუსის ტრიუმფალური თაღი, რომელიც დაიდგა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 81 წელს. მის სანახავად უამრავი ტურისტი იყრის თავს. მაგრამ ზოგი მათგანი ახლოსაც არ ეკარება და არც მის ქვეშ გაივლის. ეს სტუმრები არიან ებრაელები. ტრიუფალური თაღი ააგეს რომაელთა მიერ იერუსალიმის ტაძრის დანგრევისა და იუდეველთა აჯანყების ჩახშობის აღსანიშნავად. 4. ყველაზე სასარგებლო ანდერძი ცხოველებისათვის. კინოპროდუსერმა, მილიონერმა როჯერ დორკასმა თავისი 65 მილიონიანი ქონება საყვარელ ძაღლს – მაქსიმილიანს – დაუტოვა. სასამართლომ ძაღლი იურიდიულ პირად ცნო და ქონებაც გადაულოცა. დორკასმა ცოლს მხოლოდ 1 ცენტი დაუტოვა. ქალმა ეშმაკობა იხმარა და ცოლად გაჰყვა მდიდარ ძაღლს, რომლის სიკვდილის შემდეგ მილიონერი გახდა. (ნეტა პირველი ღამე როგორი ქონდათ?)

5. XIX საუკუნეშიშოტლანდიის ქ. კილმარნოკში მცხოვრებმა მაღაზიის მფლობელმა ჯონი უოლკერმა 4 სხვადასხვა სახის ვისკი და ჩაის ნაყენი ერთმანეთში გადაურია და თავისი საფირმო ვისკი გამოუშვა. ეს ვისკი დღესაც პოპულარულია მსოფლიოში.

6. ფუტკარი წითელ ფერს ვერ არჩევს. ის მას მუქ ნაცრისფრად ან შავად აღიქვამს. ქათმები ცისარტყელას ყველა ფერს არჩევენ. კატა ფერებს ვერ არჩევს, ყველა ფერს ნაცრისფრად ხედავს. მაიმუნი კი არაჩვეულებრივად აღიქვამს ფერებს.

7. ბიბლიური გადმოცემის თანახმად, როდესაც ერთმა ბიბლიურმა პერსონაჟმა ვაზი დარგო, სატანამ მის ფესვებში ცხვრის, ლომის, მაიმუნის და ღორის სისხლი დაუსხა.

8. ნილოსის სანაპიროები მდიდარი იყო ხუთმეტრიანი სიმაღლის პაპირუსის ტყეებით. ეგვიპტელები პაპირუსის წებოვან გულს გრძელ ზოლებად ჭრიდნენ და ერთმანეთთან მჭიდროდ აწყობდნენ. ზევიდან ასეთივე ზოლებს გარდიგარდმო დაადებდნენ და სიმძიმით დაწნეხდნენ. წნეხისა და წებოვანი სითხის მოქმედების შედეგად პაპირუსი თხელ, ერთიან და თანასწორზედაპირიან ”ფურცლად” გადაიქცეოდა. წნეხის სისტემის გამოყენებით ამ ”ფურცლებს” ერთმანეთზე გადააბამდნენ და გრაგნილად აქცევდნენ. დაწერილი ტექსტების შესატყვისად, პაპირუსის გრაგნილები სხვადასხვა სიგრძის იყო. ჩვენამდე მოღწეულ გრაგნილებს შორის ყველაზე გრძელი 45 მეტრისაა. ეგვიპტელთა იეროგლიფური დამწერლობა 750 ნიშანს ითვლიდა. 9. 1952 წლის 14 ოქტომბერს უკანასკნელად გამოვიდა სიტყვით იოსებ სტალინი.

10. ანტარქტიდაში აღმოაჩინეს ტბა, რომელშიც წყალი 11-ჯერ მლაშეა, ვიდრე ზღვაში, ამიტომ იგი მხოლოდ მინუს 50 გრადუსსზე იყინება.